Skip to main content

Aktuelle Informationen

Exil VHS // Вислати VHS Open University in Exile // Відкритий університет у вигнанні

The Open University in Exile is a digital learning and knowledge-based platform aimed at Ukrainians both at home and abroad, giving a voice to Ukrainian scholars, artists, and freelance lecturers. The program of events will be held in Ukrainian. Among other nations the program will be curated by an Ukrainian team

Відкритий Університет в Екзилі це освітня та наукова онлайн-платформа, створена для українців в Україні та за кордоном. Вона надає українським науковцям, митцям та вільним лекторам можливість висловитися і поділитися своїми знаннями. Мовою заходів є українська. Відповідальні за створення програми в нашій команді також українці.

In short: Ukrainians create a program for Ukrainians.
Коротко: українці створюють програму для українців.

More information // Більше інформації